Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Детската градина и училището

Продължавам разказа с училището ни, което играе основна роля в оформянето на културата на хората тук. С дълбока благодарност към всички, които работят в тази институция, където се изграждат характери и личности...

 

СОУ „Христо Ботев“

„Училище мъчилище“ пишеше някъде по стените или чиновете , в някоя от ... стаи на училище „Христо Ботев“. Да тогава ни се струваше тежко и скучно, но от дистанцията на времето за мен поне това бяха прекрасни години - беше хубаво и незабравимо. Притеснението преди контролна (за тези, които се притесняваха), отегчението от някой скучен урок, веселите случки на двора и в коридора, уникалните лафове на култовите личности в класа ...

Ех, весели годинки :).

А сега да подходя малко по-сериозно и да ви запозная с историята на нашето училище.

Училището ни носи името на Христо Ботев. Строежът на сградата е завършен през 1960 г., а самото училище започва да функционира през 1963 г.

До 1954 г. училището в Лъки е начално. През същата година се открива и първият прогимназиален клас — пети. Разработените рудни находища на територията на Лъкинска община привличат много заселници, което дава отражение върху броя на учениците, поради което възниква необходимост от нова училищна сграда. След зимната ваканция на учебната 1958/59 учениците са настанени в ново училище, което разполага с 9 учебни стаи, дирекция и учителска стая. С помощта на местния Народен съвет и вече съществуващата общественост в Лъки се открива Интернат, в който са настанени всички деца от околните махали.

Паметна за населението на Лъки остава 1959 г. С Указ №139 на МС местността се утвърждава в самостоятелна административна единица и се отделя административно от община Дряново.

През годините 1955-1961 пред учителскят колектив стоят не малко задачи, една от които е ограмотяване на населението и ликвидиране на неграмотността и с много сърцатост и отговорност учителите работят в училище и с населението от общината и постигат значителни резултати.

През 1961/62 г. училищната сграда се разширява, като се построява и III етаж с 5 учебни стаи, кабинет по химия и хранилище. Освен това към северната част на училищния двор се издига нова постройка, която се обзавежда съвременно — лекарски кабинет, физкултурен салон, библиотека, кабинет па физика, стая за извънкласна работа с учениците и работилница. Богата е 1961 г. със събития за учителския колектив. На 16 октомври 1961 г. към училището се открива редовна вечерна прогимназия с 4 класа — V-VIII клас. През тази учебна година училището преминава в осмокласно.

Със заповед 21-а от 11 май 1963 г. на МНП от 15 септември същата година Основното училище в с. Лъки прераства в СПУ (Средно политехническо училище). Същата година се разкрива и вечерно средно политехническо училище с една паралелка в IX клас. Това събитие се посреща с особено задоволство от родители, ученици и учители. Тогава директор на училището е сърцатият Слав Бозаджиев — човек енергичен, всеотдаен в работата си, неуморен педагог, значителен читалищен и обществен деец.

На 25 май 1966 г. завършва I гимназиален випуск на училището. През годините на утвърждаване Средното училище се нарича СПУ „Христо Ботев“, от 1980/81 г. ЕСПУ „Христо Ботев“ (Единно средно политехническо училище) и от 1989/90 г. СОУ „Христо Ботев“ (Средно общообразователно училище). През 1968/69 година е построена новата сграда на Ученическия пансион, където живеят и се учат децата от съседните села. Броя на учениците достига рекордното число 1393 през 1970/71 г., като през 1986/87 г спада на 710, а през 2004/2005 г е едва 385 ученика по причина на миграция на населението и намаляване драстично раждаемостта през последните 10-15 години на новото време.

През 2004/2005 г. завършва 40-тия гимназиален випуск на училището. Учениците успешно се обучават от 1996/97 г. в специалностите "Среден мениджър", " Организатор на среден и дребен бизнес" и от 2003/2004 г профилирано обучение "Стопанско управление". Една част от учениците успешно намират реализация в стопанския сектор, а повече от половината ежегодно успешно се представят на кандидат-студентските конкурсни изпити и успешно се обучават и завършват различни ВУЗ. През 40-годишната гимназиална история от училището са завършили не малък брой учители, инженери, икономисти, юристи, медици, стоматолози и много кадри в Техникуми и колежи над средно образование.

За учебната 2007/2008 г. е утвърден прием в профил "Туризъм", тъй като се отчитат възможностите на Община Лъки за развитие в направление: туризъм - съхранена околна среда и богато биоразнообрие.

Забележка: Информацията за училището е взета от свободната енциклопедия „Уикипедия“, като автора на статията не ни е известен.

За контакти: 03052/ 21 68

Можете и да се присъедините към нас чрез Facebook.

За нас | Карта на сайта | Правила за ползване | За контакти | © 2007 Владимир Медев
Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev