Лъки - малкият, но прекрасен кът на красивата ни родна България

Връзки, които могат да ви бъдат полезни

Връзки

Министерства

Агенции

Асоциации

Неправителствени организации

Сдружения

Министерства

 

Министерство на държавната администрация и административната реформа

http://ns.mdaar.government.bg/faq.php?thm=14&offset=110

Министерство на образованието и науката

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/index.html

Министерство на икономиката и енергетиката

http://www.mi.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на околната среда и водите

http://www.moew.government.bg/

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzgar.government.bg/

Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Министерство на транспорта

http://www.mt.government.bg/

 

Агенции

Държавна агенция по туризъм

http://www.tourism.government.bg/bg/links.php

Държавна агенция по горите

http://www.nug.bg/cgi-bin/index.cgi?lng=bg

Агенция за държавни вземания

http://www.adv.minfin.bg/

Асоциации

Асоциация на горските фирми в България

http://www.agfb.org/

Българска асоциация на туристическите агенции

http://www.batabg.org/index.htm?readform

Асоциация на земеделските производители в България

http://www.azpb.org/

За нас | Карта на сайта | Правила за ползване | За контакти | © 2007 Владимир Медев
Designed and powered by ©2007 Vladimir Medev